Medlemsavgift

 

Vänligen glöm inte att fylla i vem inbetalning gäller för!

Helårs medlem: 800 kr/år
Halvårs medlem: 500 kr/år

Stödmedlem: Valfritt belopp  

 Inbetalning till Bank-Giro: 203-0518.

Medlemsavgiften är till för att täcka utgifter såsom:

 • Spelarlicenser
 • Medlemskap i förbundet
 • Banktjänster
 • Gemensamma inköp
 • Gemensamma arrangemang
 • Träningstider
 • Materialinköp till sektionen
 • Egna arrangemang, i enighet med föreningens syfte

Följande täcks INTE av medlemsavgiften:

 • Matchkostnader
 • Turneringskostnader
 • Träningsläger
 • Resekostnader