Medlemsavgift

Följande medlemskap erbjuds och avgiften betalas till Bankgiro: 203-0518. Vänligen glöm inte att fylla i vem avgifter avser!

Fullvärdig medlem: 800 kr
Halvårsmedlem: 550 kr
Halvårsmedlem, tillägg: 450 kr
Flicklagsspelare: 500 kr
Ungdom, ej flicklag (under 16 år): 200 kr (vid ligaspel tillkommer 250 kr i licens avgift)
Stödmedlem: minst 100 kr

Medlemsavgiften är till för att täcka utgifter såsom:

 • Spelarlicenser
 • Medlemskap i förbundet
 • Banktjänster
 • Gemensamma inköp
 • Gemensamma arrangemang
 • Träningstider
 • Materialinköp till sektionen
 • Egna arrangemang, i enighet med föreningens syfte

Följande täcks INTE av medlemsavgiften:

 • Matchkostnader
 • Turneringskostnader
 • Träningsläger
 • Resekostnader