Medlemsavgift

Följande medlemskap erbjuds och avgiften betalas till Bankgiro: 203-0518. Vänligen glöm inte att fylla i vem avgifter avser!

Vid fullständig medlem eller halvårsmedlem måste du även gå in via följande länk och anmäla dig till förbundet, detta för att få licens.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften du betalar delas upp i två delar; en avgift till föreningen och en till den sektion du tillhör (dam, herr eller ungdom).

Avgiften till föreningen är till för att täcka utgifter såsom:

 • Spelarlicenser
 • Medlemskap i förbundet
 • Banktjänster
 • Gemensamma inköp
 • Gemensamma arrangemang

Avgiften till sektionen täcker utgifter såsom:

 • Träningstider
 • Materialinköp till sektionen
 • Egna arrangemang, i enighet med föreningens syfte

Följande täcks INTE av medlemsavgiften:

 • Matchkostnader
 • Turneringskostnader
 • Träningsläger
 • Resekostnader