Medlemsavgift

Följande medlemskap erbjuds och avgiften betalas till Bankgiro: 203-0518. Vänligen glöm inte att fylla i vem avgifter avser!

Vid fullständig medlem eller halvårsmedlem måste du även gå in via följande länk och anmäla dig till förbundet, detta för att få licens.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är till för att täcka utgifter såsom:

 • Spelarlicenser
 • Medlemskap i förbundet
 • Banktjänster
 • Gemensamma inköp
 • Gemensamma arrangemang
 • Träningstider
 • Materialinköp till sektionen
 • Egna arrangemang, i enighet med föreningens syfte

Följande täcks INTE av medlemsavgiften:

 • Matchkostnader
 • Turneringskostnader
 • Träningsläger
 • Resekostnader